Συναντήσεις έργου

career-path-way-meeting-valencia

2η Διακρατική Συνάντηση

27 – 28 Οκτωβρίου 2022 | Βαλένθια

ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΩΝ ΈΞΥΠΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Οι εταίροι του έργου Career Pathways συναντήθηκαν στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 28 και 29 Νοεμβρίου για να εργαστούν πάνω σε καινοτόμα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ενήλικες να εντοπίσουν νέες δεξιότητες για μελλοντικά επαγγελματικά προφίλ.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση κινητικότητας με όλους τους εταίρους του έργου: TecMinho και FORAVE από την Πορτογαλία, IDEC και ACP από την Ελλάδα, UPV και Pontydysgu SL από την Ισπανία, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και δοκιμή μιας νέας πλατφόρμας, παρέχοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης για την αναβάθμιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Το έργο στηρίζεται στην ταχεία εξέλιξη των νέων επαγγελματικών προφίλ και της ζήτησης θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της αυτοματοποίησης και της βιομηχανίας 5.0, καθώς και στην ισορροπία των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής και το κοινό-στόχος του είναι ενήλικες που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, άτομα που αναζητούν εργασία, πάροχοι κατάρτισης και περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός πιο πράσινου και βιώσιμου πλανήτη, οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς και ισχυρότερων και ανθεκτικότερων κοινωνιών, οι Διαδρομές Καριέρας στοχεύουν στην παροχή εργαλείων που θα βοηθήσουν τους χρήστες να σχεδιάσουν νέες εκπαιδευτικές διαδρομές με πράσινες δεξιότητες.

Με βάση τα δεδομένα ESCO (ευρωπαϊκές δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επάγγελμα), το έργο προχωρά σε μια νέα εννοιολογική πρόταση σχεδιασμού κατάρτισης, στην οποία θα συμμετέχουν ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυβερνητικά γραφεία εκπαίδευσης, γραφεία απασχόλησης και επιχειρήσεις.

1η Διακρατική Συνάντηση

4-5 Απριλίου 2022 | TecMinho

Το TecMinho δέχτηκε, στη Μπράγκα, τις οντότητες-εταίρους του προγράμματος Erasmus+ “Career Pathways”. Ετοιμάζουμε νέα εργαλεία όπου οι άνεργοι ενήλικες ή οι ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας, προκειμένου να διερευνήσουν νέες θέσεις εργασίας! Τα εργαλεία αυτά θα υποστηρίξουν επίσης τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους επαγγελματίες απασχόλησης στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών διαδρομών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και στην εξεύρεση θέσεων εργασίας για τους ενήλικες που καθοδηγούν.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Project: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin