Συναντήσεις έργου

3η Διακρατική Συνάντηση

29 – 30 Νοεμβρίου 2023 | Αθήνα

Ενδυνάμωση της σταδιοδρομίας: "Διαδρομές Σταδιοδρομίας" στην Αθήνα

Η πολυσύχναστη πόλη της Αθήνας αποτέλεσε το σκηνικό για την τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου “Διαδρομές σταδιοδρομίας”, που συντονίστηκε από την TecMinho και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο ACP (Ελλάδα). Αυτή η ευρωπαϊκή συνεργασία, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, είναι αφιερωμένη στη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης/κατάρτισης. Ο στόχος; Η ενδυνάμωση των ενηλίκων στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων, στη χάραξη δια βίου επαγγελματικών διαδρομών και στην εξασφάλιση ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης.

Στη συνάντηση έγινε η σύγκλιση των εταίρων: TecMinho και FORAVE (Πορτογαλία), IDEC και ACP (Ελλάδα), UPV και Pontydysgu SL (Ισπανία). Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι συνεργάστηκαν για να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις του έργου, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αναμενόμενη έναρξη του 2024.

Δύο σημαντικά στοιχεία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων: η διαδικτυακή πύλη “My Career Pathway” και ο κόμβος “My Career Pathway Labour Market and Skills Data hub”. Το πρώτο είναι προετοιμασμένο να παρέχει στους ενήλικες ανέργους και τους αναζητούντες εργασία μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αγορά εργασίας. Οι χρήστες μπορούν να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης ή να εγγραφούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ο δεύτερος, ένας κόμβος δεδομένων, θα εφοδιάζει τους εργοδότες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες και τις απαιτήσεις κατάρτισης, οι οποίες προέρχονται από τα ανοικτά δεδομένα Cedefop Skills-OVATE.

Αυτές οι πρωτοποριακές εξελίξεις ήταν άμεσο αποτέλεσμα των πολύτιμων ανατροφοδοτήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες της εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας. Οι επιτροπές αυτές, που αποτελούνται από εκπροσώπους διαφόρων τομέων, όπως επιχειρήσεις, γραφεία απασχόλησης, ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πανεπιστήμια, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των λειτουργιών και της συνάφειας των εργαλείων. Οι γνώσεις τους διασφάλισαν ότι τα εργαλεία ανταποκρίνονταν στις ποικίλες ανάγκες του κοινού-στόχου του έργου, προσφέροντας μια αξιόπιστη πηγή για τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας.

Καθώς το έργο εισέρχεται στο τελευταίο έτος ανάπτυξής του, η εστίαση μετατοπίζεται στις δραστηριότητες “Επαγγελματική εμπειρία στο πλαίσιο των Διαδρομών Σταδιοδρομίας”. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους επαγγελματίες στον τομέα της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από το έργο. Οι επαγγελματίες θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά διαδικτυακών και δια ζώσης ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων και εργαστηρίων προσαρμοσμένων στη χρήση των εργαλείων Career Pathways. Η ανάπτυξη επιγραμμικού υλικού με έμφαση στα εργαλεία, τις θέσεις εργασίας και τη νοημοσύνη δεξιοτήτων θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία μάθησης. Αυτοί οι πόροι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα που εργάζονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των επαγγελματικών σχολείων, παρέχοντάς τους την τεχνογνωσία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην επαγγελματική τους πρακτική.

Το έργο “Διαδρομές σταδιοδρομίας” αποτελεί φάρο καινοτομίας, έτοιμο να μεταμορφώσει το τοπίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, δίνοντας τελικά τη δυνατότητα στα άτομα να περιηγηθούν και να επιτύχουν στη διαρκώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Με τη δέσμευσή του να προάγει τη συνεργασία και την προσαρμοστικότητα, το “Career Pathways” πρόκειται να αφήσει μόνιμο αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

career-path-way-meeting-valencia

2η Διακρατική Συνάντηση

27 – 28 Οκτωβρίου 2022 | Βαλένθια

ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΩΝ ΈΞΥΠΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Οι εταίροι του έργου Career Pathways συναντήθηκαν στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 28 και 29 Νοεμβρίου για να εργαστούν πάνω σε καινοτόμα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ενήλικες να εντοπίσουν νέες δεξιότητες για μελλοντικά επαγγελματικά προφίλ.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση κινητικότητας με όλους τους εταίρους του έργου: TecMinho και FORAVE από την Πορτογαλία, IDEC και ACP από την Ελλάδα, UPV και Pontydysgu SL από την Ισπανία, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και δοκιμή μιας νέας πλατφόρμας, παρέχοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης για την αναβάθμιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Το έργο στηρίζεται στην ταχεία εξέλιξη των νέων επαγγελματικών προφίλ και της ζήτησης θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της αυτοματοποίησης και της βιομηχανίας 5.0, καθώς και στην ισορροπία των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής. Το κοινό-στόχος του είναι ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, άτομα που αναζητούν εργασία, πάροχοι κατάρτισης και περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός πιο πράσινου και βιώσιμου πλανήτη, συμπεριληπτικών οικονομιών και ισχυρότερων και ανθεκτικότερων κοινωνιών, το Career Pathways στοχεύει στην δημιουργία εργαλείων που θα βοηθήσουν τους χρήστες να σχεδιάσουν νέες εκπαιδευτικές διαδρομές με πράσινες δεξιότητες.

Με βάση τα δεδομένα ESCO (ευρωπαϊκές δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επάγγελμα), το έργο προχωρά σε μια νέα εννοιολογική πρόταση σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην οποία θα συμμετέχουν φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυβερνητικά γραφεία εκπαίδευσης, γραφεία απασχόλησης και επιχειρήσεις.

1η Διακρατική Συνάντηση

4-5 Απριλίου 2022 | TecMinho

Το TecMinho δέχτηκε, στη Μπράγκα, τους εταίρους του προγράμματος  Erasmus+ “Career Pathways. Ετοιμάζουμε νέα εργαλεία όπου άνεργοι ενήλικες ή οι ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους δουλειά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας, προκειμένου να εξερευνήσουν νέες θέσεις εργασίας! Τα εργαλεία αυτά θα υποστηρίξουν επίσης τους επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών διαδρομών διά βίου, και στην εξεύρεση θέσεων εργασίας για τους ενήλικες που καθοδηγούν.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin