Συνεργάτες

Η TecMinho είναι μια ένωση μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας με έδρα τη Βόρεια Πορτογαλία, η οποία ιδρύθηκε το 1990 ως διασύνδεση του Πανεπιστημίου του Minho. Είμαστε ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην πανεπιστημιούπολη, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής μέσω της τόνωσης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και της προώθησης της μεταφοράς γνώσης μεταξύ του Πανεπιστημίου, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Παρέχουμε δια ζώσης και διαδικτυακή κατάρτιση, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Με 30 χρόνια εμπειρίας, η TecMinho έχει συνεργαστεί σε πάνω από 150 ευρωπαϊκά και διεθνή έργα, έχει συνεργαστεί με περίπου 700 ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς-εταίρους (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επιχειρήσεις, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ενώσεις Επιχειρήσεων, ONGs, Τοπικές Αρχές κ.λπ.) από περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.tecminho.uminho.pt

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Ana Dias

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

anadias@tecminho.uminho.pt

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2009 και έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την ένταξη όλων των ανθρώπων, ενδυναμώνοντάς τους και εφοδιάζοντάς τους με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και την ένταξή τους σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό.

Μέσω της έρευνας, της κατάρτισης, της ανάπτυξης εργαλείων, της ενδυνάμωσης και της ανταλλαγής γνώσεων εργαζόμαστε για την επίτευξη συστημικών αλλαγών και την παροχή ευκαιριών για τα άτομα και την κοινωνία.

Η εμπειρογνωμοσύνη μας περιλαμβάνει την κοινωνική ένταξη, την απασχολησιμότητα, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την κατάρτιση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση και θέματα κοινωνικής πολιτικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.activecitizens.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
George Bekiaridis 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

george.bekiaridis@gmail.com

Pontydysgu SL

Ιδρύθηκε στις αρχές του 2018, στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η Pontydysgu πιστεύει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του χώρου εργασίας και της κοινότητας. Είμαστε προσηλωμένοι στην ιδέα της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού και η Pontydysgu υποστηρίζει τους στόχους της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030 για την Εκπαίδευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω του Στόχου 4 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το προσωπικό της Pontydysgu έχει αποκτήσει ευρεία εμπειρογνωμοσύνη και σχετική πνευματική ιδιοκτησία σε διάφορους τομείς και ιδίως στη χρήση της τεχνολογίας για τη μάθηση. Η Pontydysgu ερευνά και αναπτύσσει τη χρήση της τεχνολογίας για την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια. Ο διευθυντής, Graham Attwell, είναι τεχνικός διευθυντής του έργου UK LMI for All, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και πιο πρόσφατα έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη ενός chatbot με τεχνητή νοημοσύνη για την καθοδήγηση σταδιοδρομίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.pontydysgu.eu

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Graham Attwell

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

grahamattwell@gmail.com

Το Πανεπιστήμιο του Pais Vasco (UPV/EHU) είναι ένα διδακτικό και ερευνητικό ίδρυμα που ιδρύθηκε επίσημα το 1985. Το πανεπιστήμιο απασχολεί πάνω από 7.000 άτομα σε 31 σχολές και σχολεία κατανεμημένα σε τρεις διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις, με συνολικά περισσότερους από 50.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το UPV/EHU προσφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό διδακτορικών προγραμμάτων από όλα τα ισπανικά πανεπιστήμια, το ένα τρίτο των οποίων έχει λάβει μνεία αριστείας από το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας.

Το ισπανικό Υπουργείο Επιστήμης και Καινοτομίας έχει αναγνωρίσει το UPV/EHU ως Διεθνή Ερευνητική Πανεπιστημιούπολη Αριστείας.

Από τα πρώτα προγράμματα-πλαίσια έρευνας, το UPV/EHU είναι πολύ ενεργό και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνεργατικά έργα. Όσον αφορά το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, κατά την περίοδο 2007-2013, το Πανεπιστήμιο Pais Vasco έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 έργα, έχει συντονίσει πολλά από αυτά, με χρηματοδότηση ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα FP7 και άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ από άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, το UPV/EHU έχει ήδη επιτύχει με 68 έργα, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν προσελκύσει συνολικό ποσό 21 εκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας. Το 2014, το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (UPV/EHU) άρχισε να υποστηρίζει προγράμματα Erasmus+. Μέχρι τότε ήταν δικαιούχος 6 Jean Monnet και 7 στρατηγικών συμπράξεων KA2, 2 KA2 Capacity Building και 2 Αθλητισμού.

Η Παιδαγωγική Σχολή του Μπιλμπάο έχει ηγηθεί ποικίλων ερευνητικών έργων όπου αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν τεχνητή νοημοσύνη (AI), ΤΠΕ και νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και έρευνα με μαθητές με ειδικές ανάγκες ή μαθητές ΕΕΚ, όπως η επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία, η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη πραγματικότητα, το Easy To-read (τεχνική μάθησης σχεδιασμένη για άτομα με νοητικές δυσκολίες ή δυσκολίες κατανόησης της ανάγνωσης), κ.λπ. Οι περισσότερες από τις δράσεις έρευνας, διδασκαλίας και κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν από την παρούσα ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του UPV-EHU, ήταν προσανατολισμένες να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των διαφόρων τομέων της κοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των ΤΠΕ και της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.ehu.eus

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Gorka Roman Etxebarrieta

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

gorka.roman@ehu.eus

Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ.

Διαθέτει μακρά εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα στο EQF, ECVET, Europass, EQAVET, στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στην μάθηση με βάση την εργασία και στα προγράμματα μαθητείας, καθώς και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.idec.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Niki Zafeiropoulou

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

n.zafeiropoulou@idec.gr

Το FORAVE – ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DO VALE DO AVE είναι ένα ιδιωτικό επαγγελματικό/τεχνικό σχολείο που βρίσκεται στη Vila Nova de Famalicão, ένα από τα πιο βιομηχανοποιημένα συμβούλια της κοιλάδας Ave, στη βόρεια Πορτογαλία. Ιδρύθηκε το 1990, ο κύριος στόχος της FORAVE είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων πολιτών για την ενεργό ζωή και η επανεκπαίδευση ή/και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενήλικων σπουδαστών που προσπαθούν να βελτιώσουν ή να αποκτήσουν δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της βιομηχανικής συντήρησης, της ηλεκτρονικής και του αυτοματισμού, της βιομηχανίας πολυμερών και της μηχανοτρονικής.

Το FORAVE, που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένη περιοχή, αναγνωρίζεται για την ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού του σχεδίου με τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όσον αφορά τους 4 μεγάλους οικονομικούς πυρήνες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αγροδιατροφής, της κλωστοϋφαντουργίας και της μεταλλουργίας. Η στενή σχέση μεταξύ του FORAVE και των επιχειρήσεων έχει συμβάλει στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, τα οποία προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το FORAVE αναγνωρίζεται επίσης για τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η FORAVE είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του INNOTECS, ενός διεθνούς οργανισμού για τους κοσμήτορες και τους διευθυντές των τεχνικών σχολών, που επικεντρώνεται κυρίως στο επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του λυκείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστοσελίδα:

www.forave.pt

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Teresa Lessa Santos

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

teresa.lessa@forave.pt

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin