ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ;

ίναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε μια αύξηση των πρωτοβουλιών και των έργων γύρω από τις Πράσινες

Διαβάστε περισσότερα

GreenComp Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας

Image: GreenComp Cover© EC2022Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει το GreenComp: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων ΒιωσιμότηταςΗ ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ ψηφίζει (οριακά) υπέρ της στήριξης της φύσης

Η ΕΕ ψήφισε οριακά έναν βασικό νόμο για την προστασία της φύσης - βασικό πυλώνα

Διαβάστε περισσότερα
Career pathways

Κατάρτιση και δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Photo by Milada Vigerova on Unsplash. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) δημοσίευσε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 17 Μαΐου η Pontydysgu συμμετείχε σε διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin