Πράσινες θέσεις εργασίας

GreenComp Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας

Image: GreenComp Cover
© EC2022

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε το GreenCompThe European Union has published GreenComp:
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας.

Η ανάπτυξη του πλαισίου αρμοδιοτήτων είναι μία από τις δράσεις πολιτικής που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως καταλύτης για την προώθηση της μάθησης σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το GreenComp προσδιορίζει ένα σύνολο ικανοτήτων αειφορίας που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και τη δημόσια υγεία.

Η εργασία αυτή ξεκίνησε με βιβλιογραφική ανασκόπηση και βασίστηκε σε διάφορες διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης για την αειφορία και της δια βίου μάθησης.

Λένε ότι η έκθεση αποτελεί ένα “πλαίσιο μάθησης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο μάθησης. Η έκθεση μοιράζεται ορισμούς εργασίας για τη βιωσιμότητα και τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για το πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί συναίνεση και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων”.

Το GreenComp περιλαμβάνει τέσσερις αλληλένδετους τομείς ικανοτήτων: “Ενσάρκωση των αξιών της αειφορίας“, “Αγκαλιάζοντας την πολυπλοκότητα της αειφορίας“, “Οραματιζόμενοι βιώσιμα μέλλοντα” και “Ενεργώντας για την αειφορία“. Κάθε τομέας περιλαμβάνει τρεις ικανότητες που είναι αλληλένδετες και εξίσου σημαντικές. Το GreenComp έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μη κανονιστική αναφορά για τα προγράμματα μάθησης που προωθούν την αειφορία ως ικανότητα.

Career pathways

Κατάρτιση και δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Photo by Milada Vigerova on Unsplash.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πράσινη μετάβαση. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, λένε, μπορεί να προσφέρει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και με τη σειρά της να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους.

Το Cedefop είναι μόνο ένας από τους πολλούς διεθνείς φορείς που προβλέπουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία δεν είναι μόνο άρρηκτα συνυφασμένη με την ψηφιοποίηση, αλλά θα οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας με νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα. Η μαθητεία θεωρείται ως βασικός τρόπος παροχής τέτοιων δεξιοτήτων.

Ένα σενάριο προβλέψεων δεξιοτήτων του Cedefop προβλέπει ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η παροχή νερού, η διαχείριση αποβλήτων και οι κατασκευές. “Μέχρι το τέλος της δεκαετίας”, λένε, “θα δημιουργηθούν σχεδόν 200000 θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας”. Ελπίζεται ότι η νέα ζήτηση δεξιοτήτων και η μείωση των θέσεων εργασίας στον “καφέ” τομέα μπορεί να αμβλύνει την πόλωση της αγοράς εργασίας μεταξύ θέσεων εργασίας στο υψηλό και στο χαμηλό άκρο της κλίμακας προσόντων και επίσης να ωθήσει σε καλύτερη εκπροσώπηση των φύλων.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη προσοχή στις δεξιότητες για τις πράσινες θέσεις εργασίας, παραμένει περιορισμένη η κατανόηση του τι είναι αυτές οι δεξιότητες και ακόμη και του τι είναι μια πράσινη θέση εργασίας. Η προσοχή τείνει να επικεντρώνεται στη νέα καινοτομία, για παράδειγμα στις τεχνολογίες αιολικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, όμως, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα είναι η αλλαγή και οι πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Ο ορισμός τους είναι πιο προβληματικός. Ενώ είναι σχετικά απλό να δει κανείς ότι πολλές θέσεις εργασίας θα απαιτούν νέες εγκάρσιες δεξιότητες – για παράδειγμα στη χρήση της τεχνολογίας, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη λογιστική – είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστούν οι νέες τεχνικές δεξιότητες που θα χρειαστούν σε διάφορα επαγγέλματα.

Το Cedefop πιστεύει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις θα λειτουργήσουν ως κόμβοι για την πράσινη μετάβαση και πράγματι φαίνεται ότι σε πολλές χώρες δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση δεξιοτήτων υπό την καθοδήγηση φορέων εταιρικής σχέσης μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων, εργοδοτών, συνδικάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αυτό το επίπεδο. Το Cedefop, όπως και ο ΟΟΣΑ, προωθούν επίσης τον ρόλο των προγραμμάτων μαθητείας, βλέποντας ιδιαίτερα τη σημασία της μάθησης με βάση την εργασία και την ευελιξία της μαθητείας στην προσαρμογή σε καινοτόμες πρακτικές για την οικολογική μετατροπή των θέσεων εργασίας.

Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ έργο “Διαδρομές σταδιοδρομίας” προσπαθεί να αναπτύξει συστήματα που μπορούν να προσδιορίσουν διαφορετικές ευκαιρίες κατάρτισης και διαδρομές για όσους επιδιώκουν να μετακινηθούν σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας ή να αναπτύξουν τις πράσινες δεξιότητες που θα απαιτηθούν στη μελλοντική απασχόληση.

CEDEFOP λένε:
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί ακόμη και να ωθήσει την κοινωνική αλλαγή με την προώθηση της καινοτομίας σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα, εμβαθύνοντας έτσι στην κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων από τους εκπαιδευόμενους και ενισχύοντας τελικά την εμπλοκή τους στα κοινά (8). Το αναδυόμενο κίνημα των "greenfluencers" δείχνει ήδη πώς το πάθος για την προώθηση της αειφορίας μπορεί να συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 17 Μαΐου η Pontydysgu συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “CAREER PATHWAYS AND GREEN ECONOMY“.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ Career Pathways που προωθείται από το TecMinho από την Πορτογαλία και με τη σύμπραξη οργανισμών από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς η πράσινη οικονομία και ειδικότερα οι “πράσινες δεξιότητες” μπορούν να ευνοήσουν διαδρομές σταδιοδρομίας που είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις τρέχουσες και μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις, εστιάζοντας στη βελτίωση των προσόντων ως τρόπο πρόσβασης σε “καλύτερες” θέσεις εργασίας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας προς τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να συνδυάσει τεχνικούς ερευνητές και προγραμματιστές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, μαζί με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις χώρες.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο Γιώργος Μπεκιαρίδης και εγώ κάναμε μια σύντομη παρουσίαση των πράσινων δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας, περιγράφοντας την τεχνική μας προσέγγιση για το έργο.

Αν και στις περισσότερες χώρες υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων και των πράσινων θέσεων εργασίας, η συνεργασία και η ανάπτυξη εμποδίζονται από την έλλειψη συμφωνημένων ορισμών. Αυτό που είναι πράσινη εργασία σε μια χώρα μπορεί να μην είναι σε μια άλλη. Και μια σημαντική πρόκληση για το έργο μας ήταν να αποφασίσουμε ποιες θέσεις εργασίας σε ποιους τομείς και ποιες δεξιότητες; Έπρεπε να συμφωνήσουμε σε αυτό πριν αρχίσουμε να προσδιορίζουμε μαθήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες απασχόλησης σε πράσινες θέσεις εργασίας. Και εξίσου οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να γνωρίζουν ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και ποιες πράσινες θέσεις εργασίας έχουν ζήτηση στην περιοχή τους.

Ευτυχώς, η δουλειά μας έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από την ανάπτυξη της ESCO. Η ESCO είναι η πολύγλωσση ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων. Και η ESCO έχει τρέξει ένα έργο για την Ταξινόμηση των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίοι δημοσίευσαν τα πρώτα τους αποτελέσματα τον Ιανουάριο του 2022. 571 έννοιες δεξιοτήτων και γνώσεων έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες και περαιτέρω εργασίες έχουν προσδιορίσει ποιες από αυτές τις έννοιες δεξιοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητες για ένα επάγγελμα και ποιες μπορεί να είναι επιλογές.

Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη αυτής της ταξινόμησης είναι ενδιαφέρουσα. Οι αρχικές εργασίες αναλήφθηκαν από εμπειρογνώμονες στους επαγγελματικούς τομείς. Τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή την εργασία των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την εκπαίδευση μιας ΤΝ που βασίζεται στη μηχανική μάθηση. Στη συνέχεια, η ΤΝ αξιολόγησε το σύνολο της βάσης δεδομένων ESCO με πάνω από 6.000 επαγγέλματα και προσδιόρισε ποια απαιτούσαν πράσινες δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας μηχανικής μάθησης επικυρώθηκαν τελικά από αξιολογητές.

Είναι ενδιαφέρον να δούμε μια ευρεία ταξινόμηση των εννοιών των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Αν και ίσως ήταν αναμενόμενο ότι το 27% θα ήταν δεξιότητες πληροφόρησης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 14% αφορά την παροχή βοήθειας και φροντίδας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι Πράσινες Δεξιότητες και Γνώσεις. Το 42% είναι σε θέσεις εργασίας μηχανικών, κατασκευαστών και κατασκευαστών. Αλλά ένα εκπληκτικό 19 τοις εκατό είναι στην υγεία και την πρόνοια και 17 τοις εκατό είναι στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ESCO εξέτασε επίσης τα μονοπάτια σταδιοδρομίας και ποια επαγγέλματα απαιτούν μόνο χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειρίας και ποια απαιτούν προηγμένες δεξιότητες και εμπειρία. Υιοθέτησαν την ταξινόμηση επιπέδων δεξιοτήτων ISCO που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και διακρίνει μεταξύ τεχνικών επαγγελμάτων, ανώτερων τεχνικών επαγγελμάτων και επαγγελματικών επαγγελμάτων.

Αυτή η διαφάνεια δείχνει ποια διαφορετικά επίπεδα προσόντων και εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να απαιτούνται για τις διάφορες έννοιες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό δείχνει επίσης την ανάγκη για διαδρομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν διαφορετικές διαδρομές εξέλιξης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.

Οι έννοιες των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων της ESCO θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργαλείων που αναπτύσσουμε για το έργο Learning Pathways. Για κάθε πράσινο επάγγελμα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια περιγραφή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και τις δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα αυτό. Τα δεδομένα της ESCO είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω ενός API σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το επόμενο πράγμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε ως μέρος ενός πίνακα ελέγχου για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία είναι η πραγματική ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα. Δεν έχει νόημα να προσφέρουν τα κολέγια μαθήματα αν δεν υπάρχει ζήτηση για απασχόληση στο τέλος της κατάρτισης. Αλλά εξίσου μπορεί να υπάρχει ζήτηση για δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες οι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν παρέχουν ακόμη. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο OVATE του Cedefop, το οποίο παρέχει δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με βάση τις αγγελίες εργασίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη API για τα δεδομένα αυτά. Ωστόσο, μας έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην αδημοσίευτη “λίμνη δεδομένων” που στηρίζει το OVATE και εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να εξάγουμε σχετικά δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο.

Το τελευταίο μέρος της εργαλειοθήκης των μαθησιακών διαδρομών είναι ο εντοπισμός μαθημάτων σε περιφερειακό επίπεδο που μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τις πράσινες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πρότυπα για τον τρόπο ταξινόμησης και περιγραφής των μαθημάτων, παρά τις ορισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά αναπτύσσουμε το δικό μας περιγραφικό σύστημα και θα συνεργαστούμε με τρεις οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις τρεις χώρες εταίρους του έργου για να συγκεντρώσουμε αυτά τα δεδομένα ως βάση δοκιμών για τα εργαλεία μας.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin