7.Μάρτιος.2024
Newsletter
[2η NEWSLETTER] Career Pathways
1st-newsletter-Career-pathways

Το πρόγραμμα Erasmus+ " Career Pathways " εμπλέκει ενεργά τις κοινότητες στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία μέσω μιας σειράς κοινοτικών εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, των ευκαιριών απασχόλησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι εκδηλώσεις αυτές έφεραν σε επαφή επαγγελματίες από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών απασχόλησης, για να διερευνήσουν και να συζητήσουν τις εξελίξεις της διαδικτυακής πύλης "My Career Pathways".

Διαβάστε περισσότερα »

20.December.2023
Κοινή χρήση των " Career Pathways " με το Γραφείο Εκπαίδευσης V.N. Famalicão
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Μετά τη δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου μας, η FORAVE και η Tecminho συναντήθηκαν με το Γραφείο Εκπαίδευσης του Δήμου V.N. Famalicão.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πλατφόρμα "My Career Pathway Web Portal" μοιράστηκε με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία της νέας διάγνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το τοπικό δίκτυο εκπαίδευσης και κατάρτισης, και συζητήθηκε η μελλοντική συνεργασία.

27.Νοέμβριος.2023
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου και περισσότεροι από 20 επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης και προσωπικό της LANBIDE, παρακολούθησαν και συμμετείχαν. Το LANBIDE είναι η βασκική υπηρεσία απασχόλησης της βασκικής κυβέρνησης, η οποία προσφέρει σε άτομα που αναζητούν την πρώτη τους εργασία, σε ανέργους, σε όσους επιθυμούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας ή σε όσους εργάζονται και θέλουν να αλλάξουν εργασία, συνοδεία και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα »

22.Μάιος/28.Νοέμβριος.2023
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου Erasmus+ "Career Pathways", που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών, γραφείων ευρέσεως εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, πανεπιστημίων και ενώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η FORAVE διοργάνωσε, σε συνεργασία με την TecMinho, τη δεύτερη συνεδρία εργασίας, η οποία είχε ως στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στη διαδικτυακή πύλη "My Career Pathways Web Portal", με βάση τους στόχους του έργου και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης σε κάθε χώρα εταίρο.

Διαβάστε περισσότερα »

Μάιος/14.Νοέμβριος.2023
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Community Events in Greece

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης Κοινοτικής εκδήλωσης για το έργο 'Career Pathways', η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον περασμένο Μάιο και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την αγορά εργασίας, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικούς φορείς στον τομέα του τουρισμού, η IDEC και η Active Citizens Partnership συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά για τη διοργάνωση της 2ης Κοινοτικής Συνόδου. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της ενότητας ήταν να εμβαθύνει στις σταδιοδρομίες στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο για τη διευκόλυνση της εισόδου ή της ανακατεύθυνσης των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας του τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα »

26.Μάιος.2023
Webinar
"CAREER PATHWAYS AND GREEN SKILLS"

Η TecMinho και το έργο Erasmus+ "Career Pathways" φιλοξένησαν το Webinar "CAREER PATHWAYS AND GREEN SKILLS", που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2023, από τις 11:00 έως τις 12:00 CET.

Διαβάστε περισσότερα »

20 Ιανουαρίου 2023
Ενημερωτικό Δελτίο
[1 st NEWSLETTER] Career Pathways
1st-newsletter-Career-pathways

Το έργο αναπτύσσει διαδρομές σταδιοδρομίας προς τη μελλοντική απασχόληση, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα »

14 Δεκεμβρίου 2022
Συνέδριο
Career Pathways στο συνέδριο CINTE
Career Pathways shared in CINTE conference

Τον περασμένο μήνα, ο εταίρος μας το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (UPV-EHUμίλησε για τις δραστηριότητες και τους στόχους του προγράμματος Career Pathways στο διεθνές συνέδριο του CINTE.

Το CINTE επιδιώκει να ενισχύσει και να προβάλει στο μέλλον τη γνώση που παράγεται γύρω από την καινοτομία και την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις, μεθοδολογίες και θεωρίες που εφαρμόζονται σε αυτόν τον τομέα της έρευνας.

Με περισσότερους από 140 συμμετέχοντες, το Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες Τεχνολογίες και την Εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργειών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία δικτύων ερευνητών, επαγγελματιών από κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και με την κοινωνία, θα προάγουν τη δυνατότητα μεταφοράς των γνώσεων που έχουν κατακτηθεί, θα μοιραστούν εμπειρίες από τη δημιουργία δικτύων και θα παράγουν σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης που θα συλλέγουν προβληματισμούς, συζητήσεις, καλές πρακτικές και προκλήσεις σχετικά με το θέμα.

17 Μαΐου 2022
Διαδικτυακό σεμινάριο
Διαδικτυακό σεμινάριο "Διαδρομές σταδιοδρομίας και πράσινη οικονομία"
webinar-Career-pathways-and-a-green-economy

Το διαδικτυακό μας σεμινάριο, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη χρήσης έξυπνων εργαλείων για την οπτικοποίηση δεδομένων για την πρόσβαση σε "καλές θέσεις εργασίας". Τα έξυπνα εργαλεία που αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και συμβούλους σταδιοδρομίας, θα επιτρέψουν στους ενήλικες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας.

v

06 Μαΐου 2022
Φυλλάδιο έργου
Φυλλάδιο έργου "Διαδρομές σταδιοδρομίας"
Leaflet-Career-Pathways-EN

 EN   EL    PT   ES

[27.ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ.23]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου και περισσότεροι από 20 επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών επαγγελματικής κατάρτισης και του προσωπικού του LANBIDE, παρακολούθησαν και συμμετείχαν. Η LANBIDE είναι η βασκική υπηρεσία απασχόλησης της βασκικής κυβέρνησης, η οποία προσφέρει στους ανθρώπους που αναζητούν την πρώτη τους δουλειά, σε όσους είναι άνεργοι, σε όσους επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή σε όσους εργάζονται και θέλουν να αλλάξουν δουλειά, συνοδεία και καθοδήγηση στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι Gorma Román, María Orcasitas και Itsaso Biota δυναμίστηκαν. Η Itsaso ήταν υπεύθυνη για την αρχική παρουσίαση και η María και ο Gorka έκαναν την παρουσίαση του έργου και του εργαλείου, διαδοχικά.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν για τις χρήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει το εργαλείο, καθώς το θεωρούν πολύ χρήσιμο για τους μαθητές τους. Μερικοί άνθρωποι προσφέρθηκαν να δοκιμάσουν το εργαλείο με τους μαθητές τους και να μας δώσουν σχόλια σχετικά με το τι θα μπορούσαν να θεωρήσουν αυτοί και οι μαθητές τους ως συμβουλές βελτίωσης. Μετά την εκδήλωση λάβαμε σχόλια από μερικούς ανθρώπους, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί τους, ώστε όταν το εργαλείο είναι πιο εκλεπτυσμένο να μπορούν να το δοκιμάσουν ξανά.

Το προσωπικό του LANBIDE έδειξε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο έργο. Θεωρούν ενδιαφέρουσα τη δυνατότητα συνδυασμού των πληροφοριών από τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με το εργαλείο. Μένει να μελετηθεί πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε πρόσβαση από το εργαλείο στα μαθήματα LANBIDE.

[22.ΜΆΙΟΣ/28.ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ.23]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου Erasmus+ “Career Pathways”, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών, γραφείων ευρέσεως εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, πανεπιστημίων και ενώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η FORAVE διοργάνωσε, σε συνεργασία με την TecMinho, τη δεύτερη συνεδρία εργασίας, η οποία είχε ως στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στη διαδικτυακή πύλη “My Career Pathways Web Portal”, με βάση τους στόχους του έργου και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης σε κάθε χώρα εταίρο.

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου και τα κύρια θέματα που καλύφθηκαν ήταν η διαδικτυακή πύλη “My Career Pathways Web Portal”, τα νέα χαρακτηριστικά που θα εφαρμοστούν το 2023, η παροχή δεδομένων σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες ανά τομέα και γεωγραφική περιοχή με βάση τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας ανά περιφέρεια στις 28 ευρωπαϊκές χώρες και η διαβούλευση και συζήτηση σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά που θα δημιουργηθούν.

Σε γενικές γραμμές, η επιτροπή παρακολούθησης θεώρησε την πλατφόρμα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και ήταν πολύ σαφής σχετικά με τις λειτουργίες που ανέμεναν από αυτήν, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ελκυστικότητα, την ευελιξία και τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα επιτεύγματα των διαφόρων εργαλείων που θα δημιουργηθούν για άτομα που αναζητούν εργασία και συμβούλους σταδιοδρομίας, καθώς και ειδική κατάρτιση.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της συνάντησης, η FORAVE και η TecMinho προσκλήθηκαν από το γραφείο του Δήμου Εκπαίδευσης να κάνουν μια παρουσίαση της πλατφόρμας Career Pathways, σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που είναι υπεύθυνη για την εργασία στη νέα διάγνωση κατάρτισης ΕΕΚ για το τοπικό δίκτυο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε αυτό το έργο, θα αναπτυχθούν διάφορα εργαλεία με βάση δεδομένα και πληροφορίες από ανοικτές βάσεις δεδομένων, οι οποίες αναλύουν την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. παροχή σταδιοδρομιών κατάρτισης και απασχόλησης για ανέργους και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας· παροχή δεδομένων στους εργοδότες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα διευθυντικά στελέχη και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων και κατάρτισης που σχετίζονται με τις εθνικές και περιφερειακές αγορές και κατάρτιση συμβούλων σταδιοδρομίας από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύσσονται.

[ΜΆΙΟΣ/14.ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ.23]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης Κοινοτικής εκδήλωσης για το έργο ‘Career Pathways’, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον περασμένο Μάιο και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την αγορά εργασίας, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικούς φορείς στον τομέα του τουρισμού, η IDEC και η Active Citizens Partnership συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά για τη διοργάνωση της 2ης Κοινοτικής Συνόδου. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της ενότητας ήταν να εμβαθύνει στις σταδιοδρομίες στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο για τη διευκόλυνση της εισόδου ή της ανακατεύθυνσης των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας του τουρισμού.

Η 2η συνεδρία της Κοινότητας, που διεξήχθη διαδικτυακά στις 14 Νοεμβρίου 2023, ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του έργου και μιας επισκόπησης των εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Η IDEC, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συγκέντρωσε σχόλια και προτάσεις βελτίωσης από ειδικούς του τουρισμού στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Οι Ενεργοί Πολίτες παρουσίασαν μια λεπτομερή επισκόπηση της διαδικτυακής πλατφόρμας, «My Career Pathways Web portal», τονίζοντας τις ολοκληρωμένες πτυχές της και τη συνολική πρόοδό της. Επιπλέον, παρουσίασαν τη λειτουργία «Online αγγελίες εργασίας», με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από θέσεις εργασίας κατηγοριοποιημένες ανά τομέα. Ο απώτερος στόχος ήταν να αξιολογηθεί η πρακτικότητα, ο ρεαλισμός και η φιλικότητα προς το χρήστη των εργαλείων, αξιολογώντας εάν παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και υποστήριξη και εάν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εμπειρογνώμονες της κοινότητας παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα των εργαλείων. Μοιράστηκαν επίσης προτάσεις βελτίωσης, όπως η μείωση των συνολικών κατηγοριών σε τρεις, η ενσωμάτωση των επιπέδων EQF ως αναφορά και η παρουσίαση των κορυφαίων 5-10 απαιτούμενων δεξιοτήτων αντί για παρουσίαση πίνακα εργαλείων. Η γενική ανατροφοδότηση έδωσε έμφαση στη δόμηση των επιπέδων με βάση τις δεξιότητες και όχι τα εκπαιδευτικά επίπεδα, με παράλληλη σύνδεση με τις ρεαλιστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όσον αφορά τη διαδικασία αναβάθμισης δεξιοτήτων, σημειώθηκε ότι απαιτείται πτυχίο, αλλά η σαφήνεια είναι απαραίτητη για την απεικόνιση της πορείας από το οποίο το επίπεδο καθίσταται απαραίτητο.

Τέλος, οι συμμετέχοντες από εμπειρογνώμονες προσέφεραν προτάσεις για ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία, συζητώντας την ανάγκη να συμπεριληφθούν περιγραφές θέσεων εργασίας σε διάφορες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τουριστικό τομέα, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν καλά τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους.

[26.ΜΆΙΟΣ.23]

Webinar"CAREER PATHWAYS AND GREEN SKILLS"

Το TecMinho και το έργο Erasmus+ “Career Pathways” φιλοξένησαν το διαδικτυακό σεμινάριο “CAREER PATHWAYS AND GREEN SKILLS”, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 12:00 CET.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, παρουσιάστηκαν εργαλεία που επιτρέπουν στα άτομα να δημιουργήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με βάση τις ικανότητες (χρησιμοποιώντας περιγραφικούς δείκτες ESCO), να εξηγήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και κατάρτιση και να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Τα εργαλεία Career Pathways θα επιτρέψουν στα άτομα να δημιουργήσουν τις δικές τους σταδιοδρομίες με βάση τις δεξιότητες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμες πράσινες θέσεις εργασίας. Θα κατανοήσουν την πορεία προς την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση για την πρόσβαση σε αυτές τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Το εργαλείο Career Pathways θα παρουσιάσει διαφορετικές διαδρομές και εκπαιδεύσεις που θα τους οδηγήσουν στην πρόοδο σε καλύτερες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Χρησιμοποιώντας εργαλεία οπτικοποίησης, θα είναι δυνατό να πάρετε μια ιδέα για τις πράσινες θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα και έως το 2030.

Στόχος θα είναι η εμβάθυνση της κατανόησης της σημασίας των εργαλείων του έργου «Διαδρομές σταδιοδρομίας» ως εργαλείων για τη σύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των ενηλίκων που αναζητούν καλύτερες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Το έργο Erasmus+ “Career Pathways” προωθείται από την TecMinho σε συνεργασία με μια ευρωπαϊκή σύμπραξη φορέων από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων εργαλείων που βοηθούν τους ενήλικες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας παρέχοντας εργασιακές πληροφορίες / “πληροφορίες” σχετικά με τις δεξιότητες που θέλει η αγορά εργασίας τώρα και στο μέλλον. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται ειδικά σε όλους τους ενήλικες που αναζητούν εργασία και σε όσους αναζητούν κατάρτιση για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους για τις «καλές θέσεις εργασίας». Θα αναπτυχθούν επίσης εργαλεία υποστήριξης για την ανάπτυξη σταδιοδρομιών για τους συμβούλους σταδιοδρομίας, τους εργοδότες, τα κέντρα κατάρτισης και τους υπεύθυνους χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Στόχος είναι η ανάπτυξη σταδιοδρομιών προς μελλοντικές θέσεις εργασίας και πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Το Webinar “CAREER PATHWAYS AND GREEN SKILLS” πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, στην Αγγλική Γλώσσα.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

10:00 – 10:10
Career Pathways and the Green Jobs  General View
Ana Dias (TecMinho, PT)

10:10 – 10:20
How to build your Career Pathway
Links with training and jobs Manuela Guimarães (FORAVE, PT)
10:20 – 10:40
Future green jobs using visualization tools
Graham Attwell (Pontydysgu, SP)
George Bekiaridis (Active Citizens Partnership, GR)

10:40 – 11:00
Q&A and debate

Participation is free of charge, with previous registration (limited spots).

Διαδικτυακό σεμινάριο "Career paths and the green economy"

Το διαδικτυακό μας σεμινάριο, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη χρήσης έξυπνων εργαλείων για την οπτικοποίηση δεδομένων για την πρόσβαση σε “καλές θέσεις εργασίας”. Τα έξυπνα εργαλεία που αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και συμβούλους σταδιοδρομίας, θα επιτρέψουν στους ενήλικες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας.

Ευχαριστούμε τους 50 συμμετέχοντες και τους 7 ομιλητές από τις εταιρείες TecMinho, Forave, IDEC, Universidad del Pais Vasco, Pontydysgu και Active Citizens Partnership.

Παρουσιάσεις

Βίντεο του διαδικτυακού σεμιναρίου

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, το TecMinho και το πρόγραμμα Erasmus+ “Career Pathways” θα διοργανώσουν το διαδικτυακό σεμινάριο “CAREER PATHS AND THE GREEN ECONOMY”, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, μεταξύ 11:00 και 12:00 CET (10:00 – 11:00 ώρα Λισαβόνας).

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να προωθήσει μια ζωντανή συζήτηση σχετικά με το πώς η Πράσινη Οικονομία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς οι ενήλικες μπορούν να αναβαθμίσουν ή να επανεκπαιδεύσουν τις δεξιότητές τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε “καλύτερες” θέσεις εργασίας.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν εργασία (άνεργοι ή αναζητούν νέες ευκαιρίες), παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, εργοδότες, φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής και όλους όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα που καλύπτονται από την εκδήλωση αυτή.

Η στροφή προς πιο βιώσιμες και πιο πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας. Αυτό αυξάνει τη σημασία της οικοδόμησης δεξιοτήτων και νέων διαδρομών σταδιοδρομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ώστε να γεφυρωθούν τα κενά δεξιοτήτων, να υποστηριχθούν οι μεταβάσεις στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη.
Μια βασική πρόκληση είναι το πώς θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εξελισσόμενη πληροφόρηση για τις δεξιότητες σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και πώς μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση.

Το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί μέρος του έργου Erasmus+ “Career Pathways” που προωθείται από το TecMinho, το οποίο περιλαμβάνει μια σύμπραξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Το έργο Erasmus+ “Career Pathways” στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων εργαλείων που θα βοηθήσουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας τώρα και στο μέλλον. Τα εργαλεία αυτά θα απευθύνονται σε ενήλικες που αναζητούν εργασία, σε άτομα που αναζητούν κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής.
Στόχος είναι η ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας προς τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Η εκδήλωση “CAREER PATHS AND THE GREEN ECONOMY” θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα.

PROGRAM

11:00 – 11:10
Career Pathways – General View  – Ana Dias (TecMinho)

11:10 – 11:40
Sharing Good Practices on Green Skills and Green Jobs

VET and Green Skills/Green Jobs – Manuela Guimarães (FORAVE)
Green practices and skills in Greek SMEs – Niki Zafeiropoulou (IDEC)

11:40 – 11:50
What are Green Skills and Green Jobs? “Career Pathways” and the green digital transition

Graham Attwell (Pontydysgu)
George Bekiaridis (Active Citizens Partnership)

11:50 – 12:00Q&A and debate

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin