20 Ιανουαρίου 2023
Newsletter
[1ο NEWSLETTER] Career Pathways
1st-newsletter-Career-pathways

Το έργο αναπτύσσει διαδρομές σταδιοδρομίας προς τη μελλοντική απασχόληση, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα »

14 Δεκεμβρίου 2022
Συνέδριο
Διαδρομές σταδιοδρομίας στο συνέδριο CINTE
Career Pathways shared in CINTE conference

Τον περασμένο μήνα, ο εταίρος μας Το Πανεπιστήμιο του Pais Vasco (UPV/EHU) μοιράστηκε τις δραστηριότητες και τους στόχους του προγράμματος "Διαδρομές Καριέρας" κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου του CINTE.

Το CINTE θέλει να εδραιώσει και να προβάλει στο μέλλον τη γνώση που παράγεται γύρω από την καινοτομία και την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μέσω των τελευταίων τάσεων, μεθοδολογιών και θεωριών που διεξάγονται σε αυτόν τον τομέα της έρευνας.

Με περισσότερους από 140 συμμετέχοντες, το Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες Τεχνολογίες και την Εκπαίδευση σκόπευε να υφάνει συνέργειες που επιτρέπουν τη δημιουργία δικτύων ερευνητών, επαγγελματιών από κοινωνικούς και σχολικούς φορείς και με την κοινωνία, να προωθεί τη δυνατότητα μεταφοράς των γνώσεων που επιτεύχθηκαν, να μοιράζεται εμπειρίες δικτύωσης και να παράγει διάφορες δημοσιεύσεις υψηλής επιστημονικής απήχησης που συγκεντρώνουν προβληματισμούς, συζητήσεις, καλές πρακτικές και προκλήσεις σχετικά με το θέμα.

17 Μαΐου 2022
Διαδικτυακό σεμινάριο
Διαδικτυακό σεμινάριο "Διαδρομές σταδιοδρομίας και πράσινη οικονομία"
webinar-Career-pathways-and-a-green-economy

Το διαδικτυακό μας σεμινάριο, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη χρήσης έξυπνων εργαλείων για την οπτικοποίηση δεδομένων για την πρόσβαση σε "καλές θέσεις εργασίας". Τα έξυπνα εργαλεία που αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και συμβούλους σταδιοδρομίας, θα επιτρέψουν στους ενήλικες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα »

06 Μαΐου 2022
Φυλλάδιο έργου
Φυλλάδιο έργου "Διαδρομές σταδιοδρομίας"
Leaflet-Career-Pathways-EN

 EN   EL    PT   ES

Διαδικτυακό σεμινάριο "Διαδρομές σταδιοδρομίας και πράσινη οικονομία"

Το διαδικτυακό μας σεμινάριο, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη χρήσης έξυπνων εργαλείων για την οπτικοποίηση δεδομένων για την πρόσβαση σε “καλές θέσεις εργασίας”. Τα έξυπνα εργαλεία που αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και συμβούλους σταδιοδρομίας, θα επιτρέψουν στους ενήλικες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας.

Ευχαριστούμε τους 50 συμμετέχοντες και τους 7 ομιλητές από τις εταιρείες TecMinho, Forave, IDEC, Universidad del Pais Vasco, Pontydysgu και Active Citizens Partnership.

Παρουσιάσεις

Βίντεο του διαδικτυακού σεμιναρίου

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, το TecMinho και το πρόγραμμα Erasmus+ “Διαδρομές Σταδιοδρομίας” θα διοργανώσουν το διαδικτυακό σεμινάριο “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, μεταξύ 11:00 και 12:00 CET (10:00 – 11:00 ώρα Λισαβόνας).

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να προωθήσει μια ζωντανή συζήτηση σχετικά με το πώς η Πράσινη Οικονομία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς οι ενήλικες μπορούν να αναβαθμίσουν ή να επανεκπαιδεύσουν τις δεξιότητές τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε “καλύτερες” θέσεις εργασίας.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν εργασία (άνεργοι ή αναζητούν νέες ευκαιρίες), παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, εργοδότες, φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής και όλους όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα που καλύπτονται από την εκδήλωση αυτή.


Η στροφή προς πιο βιώσιμες και πιο πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας. Αυτό αυξάνει τη σημασία της οικοδόμησης δεξιοτήτων και νέων διαδρομών σταδιοδρομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ώστε να γεφυρωθούν τα κενά δεξιοτήτων, να υποστηριχθούν οι μεταβάσεις στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη.
Μια βασική πρόκληση είναι το πώς θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εξελισσόμενη πληροφόρηση για τις δεξιότητες σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και πώς μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση.

Το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί μέρος του έργου Erasmus+ “Career Pathways” που προωθείται από το TecMinho, το οποίο περιλαμβάνει μια σύμπραξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Το έργο Erasmus+ “Career Pathways” στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων εργαλείων που θα βοηθήσουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας τώρα και στο μέλλον. Τα εργαλεία αυτά θα απευθύνονται σε ενήλικες που αναζητούν εργασία, σε άτομα που αναζητούν κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής.
Στόχος είναι η ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας προς τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Η εκδήλωση “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα.

PROGRAM

11:00 – 11:10
Career Pathways – General View  – Ana Dias (TecMinho)

11:10 – 11:40
Sharing Good Practices on Green Skills and Green Jobs

VET and Green Skills/Green Jobs – Manuela Guimarães (FORAVE)
Green practices and skills in Greek SMEs – Niki Zafeiropoulou (IDEC)

11:40 – 11:50
What are Green Skills and Green Jobs? “Career Pathways” and the green digital transition

Graham Attwell (Pontydysgu)
George Bekiaridis (Active Citizens Partnership)

11:50 – 12:00Q&A and debate

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Project: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin